נא הזן טלפון לקריאת שרות מהירה:

מדיד אונליין למיכל סולר

מדיד למיכל סולר - מערכת בקרה למיכל סולר המתעדת פעולות תדלוק ומפלס, בזמן אמת!
 תוספות למודלים שונים:
- חיבור לגנרטור להפעלה וכיבוי מרחוק.
- חיבור למשאבת דיזל כיבוי אש/ספרינקלים להצגת מידע.ניתן להוסיף חיישני טלמטיקה, לחות, טמפרטורה ועוד.